Storskrald

Som nævnt på Generalforsamlingen 11-10-2018 må der må ikke stilles storskrald i eller på ejendommens fællesarealer.

Alligevel stod der dette her den 20. oktober 2019

Der vil komme containere til storskrald her under renoverings arbejdet som kan benyttes.

Hvis det ikke kan vente skal I selv transportere det til f.eks. Vermlandsgades genbrugsstation.

Hilsen Bestyrelsen