Affaldscontainerne

Vores affaldscontainere bliver flyttet rundt en periode, her under opsætningen af stilladset i gården.
Derfor vil en del af husholdningsaffalds containerne stå i Syvens alle.
– Genbrugscontainerne til Papir, Pap, Plast, Metal vil stå midt i gården
– Bioaffald, Elektronik og glas står i det oprindelige rum.
Men det kan ændre sig så hold dig orienteret