GDPR og AB Syven

Data beskyttelsen gælder også mails og anden kommunikation her i AB-Syven
Derfor er mail systemet ændret så de nu fungerer i et sikkert lukket system.
Ny mail til bestyrelsen vil nu være: info@absyven.dk
De gamle absyven mails til formanden og bestyrelsenfungerer således ikke længere fra dd.

Dig og GDPR