Bestyrelses postkasse

På informationstavlen i gården har Bestyrelsen opsat en postkasse. Her vil du kunne aflevere breve og beskeder til bestyrelsen. Hurtigst sagsbehandling vil fortsat være info@absyven.dk Postkassen tømmes ikke efter nogen fastlagt plan.