Andelshaver

Her kommer der løbende dokumenter med nyttig og praktisk information til nuværende beboere.

Nye medlemmer: Velkomstfolder.

Hjertestarter:
Andelsforeningen har anskaffet en hjertestarter. Den er placeret i vores skralde rum på højre side ved indgang fra gården.
Vejledning findes her.

Hvis du løber tør for bioaffald poser:
Læs og bestil her på Københavns kommunes hjemmeside.

Tilmeldingsblanket til nyhedsbrev m.m. via email: E-mailformular.
Skemaet kan afleveres i postkassen i gården ved Hollænderdybet nr. 25. eller mailes til administrator.

Fremleje:
Hvis du ønsker at fremleje din bolig, efter lejelovens bestemmelser, skal du benytte de 2 links her:
Fremgangsmåde:  Fremleje 1 – procedure.
Godkendelsesskema:  Fremleje 2 – godkendelsesskema.

Udleje del/værelse af boligen:
Hvis du ønsker at udleje en del af din andelsbolig og samtidig selv bebo den, skal du benytte dette link:
Lejekontrakt:  Udleje del/værelse af boligen – Lejekontrakt beboelse.

Korttidsleje:
Foreningen giver  mulighed for at udleje sin bolig i kortere tid, mens man selv er f.eks. på ferie. Dog max. 5 uger om året.
– Betingelser for korttidsleje.
– Skema til anmeldelse til Bestyrelsen.
Lidt mere uddybende om korttidsleje

Renovering og ombygning:
Hvis din renovering eller ombygning kræver bestyrelsens godkendelse, skal du være opmærksom på bestyrelsens mødedage. (Som oftest den 1. onsdag i måneden).
– Regler for ombygninger af din lejlighed.
– Link til alle vejledninger i BR18 (ByggeReglementet).
– Renovering af badeværelse.
– Hvis du skal hente en fuldmagt i forbindelse med renovering.

Hvis du etablerer større godkendte ændringer herunder etablerer bad i lejlighed uden bad skal du selv indberette det til BBR,  her.

I forbindelse med salg af en andel skal der udføres et VVS-eftersyn, et El eftersyn og en Vurdering af andelen.
Foreningen benytter sig af firmaet CERA: www.andelsvurderinger.dk som har udarbejdet en vejledning inkl. prisangivelser.
– Vejledning fra CERA.
– Læs endvidere her

Internet og TV:
Foreningen har indgået aftale med Sundbynet om levering af både tv og internet.
Kontakt dem direkte hvis du vil til- eller afmelde dig.

– Gammel tv og internet guide for AB-syven.