Renoveringen

Ejendommen har gennemgået en større renovering.
Vi afventer forsat godkendelse fra kommunen vedr. renovering af gårdanlægget.
Siden her indeholder en del information og holdes opdateret.

Informationen er listet i følgende orden:
#1 – Status opdateringer og nyeste beskeder.
#2 – Generelle meddelelser.
#3 – Overordnet info, projektbeskrivelse, tidsplan, billeder m.m.

#1 – Status opdateringer m.m:

23.01.2020: opslag fra bestyrelsen ang. fejl og mangler: 1 års gennemgang infoseddel

05.06.2020: Informationsbrev #05 fra vores byggerådgiver Lars Bøjen: Læs det her.

15.05.2020: Generel vejledning omkring byggepladser og Coronavirus, læs her: forebyg-smitte-fra-corona-virus-paa-bygge-og-anlaegspladser-og-i-private-hjem.

30.03.2020: Vigtig information omkring kælder renoveringen: Læs det her skriv fra HB’s nye projektleder Kenneth Ambech Thiemke og Lars Bøjen fra Byggerådgivning dk: Kælderprojekt. 

19.03.2020: Informationsbrev #04 fra vores byggerådgiver Lars Bøjen: Læs det her.

26.02.2020: To varslinger til andelene i stueetagerne fra HB og Byggerådgiver Lars Bøjen ang. tyverisikring af vinduerne ud til gadeside. Læs de to varsler her:
14 dags varsling vedrørende tyverisikring.
3 dags varsling vedrørende tyverisikring.

21.01.2020: Info fra vores byggerådgiver Lars Bøjen:
“Kældervinduerne på gadesiden, er grundet manglende adgang til flere kælderrum, midlertidigt monteret og vil blive monteret indefra ved senere lejlighed.

Information omkring adgang til kælderrummene tilkommer i februar måned.”

17.01.2020: Der vil være stilladsarbejdere på taget i weekenden, blot klargøring så overdækning kan komme ned mandag og tirsdag. 

26.12.2019: Haverne på Etape 2 er nu frikendt for asbest af DMA (Dansk Miljø Analyse).

20.12.2019:  JULEBREV fra HB 2019.

12.12.2019: De nye automatiske smedejerns porte kan nu benyttes. De åbner automatisk på tryk på kontakt indefra og ved nøgle brug udenfor. 

14.11.2019 Afhentning af nøgler Etape 1 og 2- tryk her for mere info.

14.11.2019 Etape 3 loftrum kan tages i brug- tryk her for mere info.

14.11.2019 Etape 4 ang. kvistvinduer- tryk her for mere info.

Den 2. Oktober 2019 – Opdatering fra vores entreprenør vedr. etape 1-4 her:  Information til AB Syven.

Den 25. April 2019 – Der er nye tidsplaner for etaperne 3 og 4 under #4.
Og et havevarsel for etape 1 her: 24042019 Information om haver, genetablering

Den 27.Marts 2019 – Tre korte opdateringer fra vores byggerådgiver vedr. etape 1-3 her: Etape 1-3 opdatering.

Den 1. Marts 2019- Status brev nr. 05 fra vores byggerådgiver: informations brev 05

Den 1. Marts 2019– Informations brev fra Hovedstadens Bygningsentreprise: brev til stueetagerne.

Den 14. Februar 2019: Vedr. etape 1.
Mangelseddel til beboere på etape 1 til print. Udfyldes og afleveres.

Den 11. januar 2019- kort opdatering fra byggerådgiver ang. etape 1:
Jeg kan oplyse at vejret driller lidt, da de sidste arbejder, der er i gang, er afhængig af vejrliget. I skrivende stund, opsættes der dog vintermåtter og der sættes varme på stilladset, således de afsluttende behandlinger kan ske.
Planen er forsat at stilladset starter nedtagning her i januar, men det vil blive oplyst ved opslag i opgangene.

Årsagen til det ikke endnu er meldt ud, er at både murer og malerbehandlingerne er afhængig af + grader og derfor har det været vanskeligt de seneste 2 uger.

Straks det er sikkert, at stilladset nedtages jf. det tidligere udmeldte (januar) vil I modtage information i opgangene OG der udleveres til alle en

  • Mangelseddel til alle beboerne ift. vinduer
  • Pleje sæt til vinduerne
  • Drift og vedligeholdelses vejledning til vinduerne
  • Årlig vedligeholdelses manual (smøring af vinduerne)

Jeg beklager det har trukket ud med stilladset på etape 1 og informationen sparsom, men som skyldes, vi ikke har turde melde noget konkret ud, før der var 100% vished over stillads terminen.

Venlig hilsen Lars Bøjen Jørgensen   Adm. direktør Byggerådgivning Danmark

18.09.2018 – Status brev nr. 04 fra vores byggerådgiver: 2018-09-10 SYV asbest 04
Som det fremgår af status brev 04, er der nu, i samarbejde med Dansk Miljø Analyse (DMA), udviklet en metode til fjernelse af asbesten som imødeser de strenge (men rimelige) arbejdsmiljøkrav fra ArbejdsTilsynet.
Og det betyder så også at der endelig kunne udarbejdes nye procesplaner for alle etaper. De hænger som opslag på matriklen, og her på siden længere nede under pkt#4.
Byggerådgiver inviterer alle interesserede medlemmer op på taget til:
ÅBENT HUS d.21.09.2018 

21.06.2018 – Status brev nr. 03 fra vores byggerådgiver: 2018-06-21 SYV asbest 03

17.06.2018 – Efter fund af asbest i maling på facader er tidsplanen pt. forlænget med 7 uger.  Der arbejdes på at opfinde en måde at få malingen af uden helbredsmæssig risiko for både beboere og håndværkerne. Dette arbejde sker i et “testcenter” opsat i Kongedybet.
Sagen har økonomiske konsekvenser, hvor omfanget afhænger af ovenstående. Vi burde dog være dækket ind vha byggerådgiverens buffer i budgettet.
Asbestfundet har også forsinket de øvrige arbejdsprocesser, dog er flere processer i gang igen efter alt er blevet meget grundigt støvsuget og rengjort.
Der vil snarest muligt komme et nyt status brev (03) fra vores byggerådgiver.

03.05.2018 – Status brev nr. 02 fra vores byggerådgiver: 2018-05-03 asbest info 02

20.04.2018 – Status brev nr.  01 fra vores byggerådgiver: 2018-04-20 FAQ omkring asbest


#2 – Generelle meddelelser:

– Indeklima:  Enkelte har spurgt ind til arbejdet for et bedre indeklima;
Vores ventilationskanaler bliver tætnet og tømt for skidt og der sørges for tilstrækkelig med frisk luft tilførsel i alle rum. Sidstnævnte hjulpet godt på vej af de nye vinduer der har en indbygget luftkanal.  Derudover ved afkortning eller boringer af ekstra ventilations huller i badeværelsesdørene.
Som vores byggerådgiver fortæller, har der siden 1976 været offentlige krav om ordentlige ventilationsforhold, og med foreningens mange indeklimaproblemer, samt de skimmelsvampe vi har set, er det nødvendigt at forbedre forholdene.

Her er et udsnit fra BR (ByggeReglementet) omhandlende ventilationskrav.

Byggerådgiver har vurderet at tre huller i badeværelses døren er acceptabelt. Det er dog ikke 100 % tilstrækkeligt med tre huller, men de vurderer at det kan accepteres for de fleste. Alternativt skal der bores ca. ni huller. Det er derfor vigtigt at vi fortsat lufter godt ud, især efter bad, madlavning og tøjvask.

De beboere der ikke ønsker huller, har mulighed for at få afskæring af døren.
Er der dørtrin i badeværelset, skal afskæring være op til to cm.
Dvs. hvis der ikke allerede er omkring to cm.  luftsprække under døren, så er der er to forskellige muligheder:
1:  Tre huller med møbelriste.
2:  Afskæring af døren.

-Info omkring vores aftale med hovedentreprenøren ang. oprydning og renhold af færdselsarealer: Læs her

Informationstavlen i gården, bliver ligesom opgangene og denne side, også “fodret” med vigtig information omkring renoveringen. Varsler der omhandler specifikke andele foregår privat via egen postkasse.
(Eller opringning ved akutte ændringer).

Vedr. haver:
Opstilling af stillads (og i enkelte haver også opgangstårne) sker i haverne på: Kongedybet, Norgesgade og på Syvens Allé.
Perioden hvor opstilling af stillads fremgår af Etape oversigten.
Alle særlige planter og træer, som haveejerne ønsker at bevare, bedes fjernes inden stilladset opstilles og hvis ikke de fjernes, som minimum beskæres.
Træterrasserne vil blive demonteret under byggesagen og træbrædder, mfl., vil blive opbevaret afdækket på plader i haverne.
Når stilladset nedtages, vil træterrasse brædderne blive genmonteret.
Træterrasserne skal afmonteres, da der stilles stillads ovenpå ”fast grund” og da vinduerne under terrasserne udskiftes. Endvidere skal facaden afrenses for al puds og maling vha. et højtryk rensnings anlæg.
Flise belægninger vil blive reetableret efter stillads er nedtaget såfremt de er beskadiget.
Havedørs partiet, vil blive udskiftet til en opdeling med 2 stk. udadgående døre som de oprindelige.
Plankeværket ud mod gaden, bliver af og genmonteret, hvor det er nødvendigt. Plankeværk imellem haverne vil blive afmonteret 3 m. ud fra facaden, således entreprenørerne kan passere igennem haverne.
Haverne må i udgangspunktet ikke benyttes under byggeperioden.
Der vil blive lavet en særskilt gennemgang af haverne med entreprenøren når stilladset er opsat.
Der foretages en fotografisk optagelse af forholdende før stilladset opsættes.


#3 – Overordnet info, projektbeskrivelser, tidsplan m.m:

Byggerådgiver:
AB-Syven benytter Byggerådgivning Danmark under hele renoveringsprocessen.
Rådgiver Lars Bøjen Jørgensen og hans team har udarbejdet en grundig byggesagsbeskrivelse af det vi skal have renoveret på huset:
Kort version (oversigt): 2017-10-13 Kort projektbeskrivelse.
Detaljeret version: 2017-06-15 Byggesags beskrivelse.

Hovedentreprenør:
Bestyrelsen har i samarbejde med byggerådgiveren drøftet 4 indkomne tilbud og valgt dem der kunne gøre det ud fra de kriterier vi havde sat op, samt at de også var de billigste.
Efter udbudsrunden er valget faldet på Hovedstadens Bygningsentreprise.

Her er så det samlede tilbud og en grundig beskrivelse af den valgte hovedentreprenør:  Hovedstadens Bygningsentreprise og tilbud.

Byggerådgivers gennemgang af de 4 tilbud på generalforsamling 2017:  se her

Spørgsmål af overordnet teknisk karakter kan stiles til vores rådgiver på: syv@bygraad.dk
Og spørgsmål ang. byggeplads, varsler mm til vores hovedentreprenørs byggeleder
Projektleder Kenneth Ambech Thiemke.
Tlf: +452611 9748
kat@hovedstadens.dk
Spørgsmål til bestyrelsen omkring renoveringen kan sendes til info@absyven.dk

Tidsplaner for renoveringen (vejledende):
Billede af selve etaperne: 2017-09-11 Etapeplan 1-4.

Tidsplan pr. 28.02.2019: Overordnet tidsplan 28.02.2019.
Tidsplan pr. 07.11.2018:   Overordnet tidsplan 07.11.2018.
Tidsplan pr. 17.09.2018:  Overordnet tidsplan 17.09.2018.

Tidsplaner pr. etape nyeste øverst:
#1: pr. 28.02.2019 Tidsplan Etape 1 (Norgesgade/Kongedybet)
#1: pr. 17.09.2018 Tidsplan Etape 1

#2: pr. 28.02.2019 Tidsplan Etape 2  (Kongedybet/Hollænderdybet)
#2: pr. 17.09.2018 Tidsplan etape 2

#3: pr. 25.04.2019 Tidsplan Etape 3 (Hollænderdybet/Syvens alle)
#3: pr. 28.02.2019 Tidsplan Etape 3
#3: pr. 07.11.2018 Tidsplan Etape 3
#3: pr. 17.09.2018 Tidsplan Etape 3

#4: pr. 25.04.2019 Tidsplan Etape 4 (Syvens alle/Norgesgade)
#4: pr. 28.02.2019 Tidsplan Etape 4
#4: pr. 07.11.2018 Tidsplan Etape 4
#4: pr. 17.09.2018 Tidsplan Etape 4

Proces for Gårdrummets renovering:
Projektering sommer 2019
Opstart xxxx.
Afsluttes Forår xxxx.

Gårdudvalget har gennem en workshop fremlagt ønsker til renovering af gården og fællesarealerne. Der ligger et forslag. Det er i øjeblikket inde til godkendelse hos brandmyndighederne.  Se forslaget her.


Billeder under processen og div. Illustrationer:
Taget:

 
 
 
 
 

Vinduer:
 

Kviste:

Facader og murværk:

Blandet: