skader på bagtrappe tårne, inden udbedring, isolering og puds.