speciel producerede krumme gesims lister til buede kviste.