(vandret orange bræt) kviste gesims lister opsættes og males