Andelshaver

Her kommer der løbende dokumenter med nyttig og praktisk information til nuværende beboere.

Nye medlemmer: Velkomstbrev

Hjertestarter:
Andelsforeningen har anskaffet en hjertestarter. Den er placeret ude på facaden i Syvens Allé mellem nr. 4-6 på højre side af den store port.
Vejledning findes her.

Brandforhold:
Et kort skriv fra kommunen omkring ordentlige forhold på opgange og fællesarealer.
Læs det her:  Ordensforskrifter i opgange.

Container til storskrald i 2023:
Uge 49 i december.
Containeren ankommer om fredagen og opstilles i Kongedybet 21-23.
Læs mere om skrald i Københavns kommune her: “Affald og miljø”
Sager der kan genbruges kan afleveres i det store byttecenter på Vermlandgade.
link: Byttecenter Amagerbro

Hvis du løber tør for bioaffald poser:
Læs og bestil her på Københavns kommunes hjemmeside.
Eller hent dem ovre i Kvarterhuset på Jemtelandsgade 3.

Tilmeldingsblanket til nyhedsbrev m.m. via email: E-mailformular.
Skemaet kan mailes til administrator.

Fremleje:
Hvis du ønsker at fremleje din bolig, efter lejelovens bestemmelser, skal du benytte de to links her:
Fremgangsmåde:  Fremleje 1 – procedure.
Godkendelsesskema:  Fremleje 2 – godkendelsesskema.

Udleje del/værelse af boligen:
Hvis du ønsker at udleje en del af din andelsbolig og samtidig selv bebo den, skal du benytte dette link:
Lejekontrakt:  Udleje del/værelse af boligen – Lejekontrakt beboelse.

Korttidsleje:
Foreningen giver  mulighed for at udleje sin bolig i kortere tid, mens man selv eksempelvis er på ferie. Dog max. 5 uger om året.
– Betingelser for korttidsleje.
– Skema til anmeldelse til bestyrelsen.
Lidt mere uddybende om korttidsleje.

Renovering og ombygning:
Hvis din renovering eller ombygning kræver bestyrelsens godkendelse, skal du være opmærksom på bestyrelsens mødedage. (Som oftest den 1. onsdag i måneden).
– Regler for ombygninger af din lejlighed.
– Link til alle vejledninger i BR18 (ByggeReglementet).
– Etablering af vådrum. OBS denne er kun vejledende da der kan være kommet nye regler til.
– Hvis du skal hente en fuldmagt i forbindelse med renovering.

Hvis du etablerer større godkendte ændringer herunder etablerer bad i lejlighed uden bad skal du selv indberette det til BBR,  her.

Vandskade:
Dokument omkring procedure i forbindelse med vandskade.
Læs det her: Procedure for vandskader og lignende mellem andelshavere

I forbindelse med salg af en andel  skal der udføres et VVS-eftersyn, et El eftersyn og en Vurdering af andelen. Kontakt Administration Danmark eller log ind med dit andelshaver bruger id på deres side:

administrationdanmark.dk
Telefon: 70 20 59 57 mandag-fredag 9-12
Mail: adm@admdk.dk

Vaskebrikker:
Vaskebrikker bestilles igennem Administration Danmark på e-mail: adm@admdk.dk
Du skal selv betale for den nye brik samt et administrationsgebyr. Begge dele bliver trukket over din boligafgift. Husk at oplyse navn og adresse i mailen.

Internet og TV:
Foreningen har indgået aftale med Sundbynet om levering af både tv og internet.
Kontakt dem direkte hvis du vil til- eller afmelde dig.
kundeservice@sundbynet.dk
Tlf. 3258 2924 – tast 1

– Gammel tv og internet guide for AB-syven.

Dørtelefoner anno 2021:
– Kort beskrivelse af de to typer dørtelefoner AB Syven
– Bruger manual til typen 3172P
– Bruger manual til typen 5178NW


Vinduer:
Oplever du at der dannes kondens på indersiden af den yderste rude på dit Frovin vindue ud mod gaden, kan en grundig pudsning muligvis være løsningen på problemet.
Her er et link til deres hjemmeside hvor man nederst kan se en video som viser hvordan man pudser imellem ruderne.
Link: pudsning af koblede ruder.

se også:
Betjeningsvejledning gadeside vinduer fra byggerådgiver (Frovin).
Udvidet brugervejledning omkring både døre og vinduerne fra Frovin.
Brugervejledning kun omkring gadevinduer fra Frovin.
Brugervejledning 01 omkring D&V Ideal gårdvinduer. 
Brugervejledning 02 omkring D&V Ideal gårdvinduer.

– Indeklima:  Enkelte har spurgt ind til arbejdet for et bedre indeklima;
Vores ventilationskanaler er blevet tætnet og tømt for skidt og der tilstræbt tilstrækkelig med frisk luft tilførsel i alle rum. Sidstnævnte hjulpet godt på vej af de nye vinduer der har en indbygget luftkanal.
Derudover ved afkortning eller boringer af ekstra ventilations huller i badeværelsesdørene.
Som vores byggerådgiver fortæller, har der siden 1976 været offentlige krav om ordentlige ventilationsforhold.

Her er et udsnit fra BR (ByggeReglementet) omhandlende ventilationskrav.

Byggerådgiver har vurderet at tre huller i badeværelses døren er acceptabelt. Det er dog ikke 100 % tilstrækkeligt med tre huller, men de vurderer at det kan accepteres for de fleste.
Det er derfor vigtigt at vi fortsat lufter godt ud, især efter bad, madlavning og tøjvask.

De beboere der ikke ønskede huller, havde mulighed for at få afskæring af døren.
Er der dørtrin i badeværelset, skal afskæring være op til to cm.