Andelshaver

Her kommer der løbende dokumenter med nyttig og praktisk information til nuværende beboere.

Nye medlemmer: Velkomstbrev

Hjertestarter:
Andelsforeningen har anskaffet en hjertestarter. Den er placeret ude på facaden i Syvens Allé mellem nr. 4-6 på højre side af den store port.
Vejledning findes her.

Brandforhold:
Et kort skriv fra kommunen omkring ordentlige forhold på opgange og fællesarealer.
Læs det her:  Ordensforskrifter i opgange.

Container til storskrald i 2023:
Uge 10 i marts.
Uge 24 i juni.
Uge 36 i september.
Uge 49 i december.
Containeren ankommer om fredagen og opstilles i Kongedybet 21-23.
Læs mere om skrald i Københavns kommune her: sådan-sorterer-du-dit-storskrald
Sager der kan genbruges kan afleveres i det store byttecenter på Vermlandgade.
link: Byttecenter Amagerbro

Hvis du løber tør for bioaffald poser:
Læs og bestil her på Københavns kommunes hjemmeside.
Eller hent dem ovre i Kvarterhuset på Jemtelandsgade 3.

Tilmeldingsblanket til nyhedsbrev m.m. via email: E-mailformular.
Skemaet kan afleveres i postkassen i gården ved Hollænderdybet nr. 25. eller mailes til administrator.

Fremleje:
Hvis du ønsker at fremleje din bolig, efter lejelovens bestemmelser, skal du benytte de to links her:
Fremgangsmåde:  Fremleje 1 – procedure.
Godkendelsesskema:  Fremleje 2 – godkendelsesskema.

Udleje del/værelse af boligen:
Hvis du ønsker at udleje en del af din andelsbolig og samtidig selv bebo den, skal du benytte dette link:
Lejekontrakt:  Udleje del/værelse af boligen – Lejekontrakt beboelse.

Korttidsleje:
Foreningen giver  mulighed for at udleje sin bolig i kortere tid, mens man selv eksempelvis er på ferie. Dog max. 5 uger om året.
– Betingelser for korttidsleje.
– Skema til anmeldelse til bestyrelsen.
Lidt mere uddybende om korttidsleje.

Renovering og ombygning:
Hvis din renovering eller ombygning kræver bestyrelsens godkendelse, skal du være opmærksom på bestyrelsens mødedage. (Som oftest den 1. onsdag i måneden).
– Regler for ombygninger af din lejlighed.
– Link til alle vejledninger i BR18 (ByggeReglementet).
– Etablering af vådrum. OBS denne er kun vejledende da der kan være kommet nye regler til.
– Hvis du skal hente en fuldmagt i forbindelse med renovering.

Hvis du etablerer større godkendte ændringer herunder etablerer bad i lejlighed uden bad skal du selv indberette det til BBR,  her.

I forbindelse med salg af en andel  skal der udføres et VVS-eftersyn, et El eftersyn og en Vurdering af andelen. Kontakt Administration Danmark eller log ind med dit andelshaver bruger id på deres side:

administrationdanmark.dk
Telefon: 70 20 59 57 mandag-fredag 9-12
Mail: adm@admdk.dk

Vaskebrikker:
Vaskebrikker bestilles igennem Administration Danmark på e-mail: adm@admdk.dk
Du skal selv betale for den nye brik samt et administrationsgebyr. Begge dele bliver trukket over din boligafgift. Husk at oplyse navn og adresse i mailen.

Internet og TV:
Foreningen har indgået aftale med Sundbynet om levering af både tv og internet.
Kontakt dem direkte hvis du vil til- eller afmelde dig.

– Gammel tv og internet guide for AB-syven.

Vinduer:
Oplever du at der dannes kondens på indersiden af den yderste rude på dit Frovin vindue ud mod gaden, kan en grundig pudsning muligvis være løsningen på problemet.
Her er et link til deres hjemmeside hvor man nederst kan se en video som viser hvordan man pudser imellem ruderne.
Link: pudsning af koblede ruder.

se også:
Betjeningsvejledning gadeside vinduer fra byggerådgiver (Frovin).
Udvidet brugervejledning omkring både døre og vinduerne fra Frovin.
Brugervejledning kun omkring gadevinduer fra Frovin.
Brugervejledning 01 omkring D&V Ideal gårdvinduer. 
Brugervejledning 02 omkring D&V Ideal gårdvinduer.

Dørtelefoner anno 2021:
– Kort beskrivelse af de to typer dørtelefoner AB Syven
– Bruger manual til typen 3172P
– Bruger manual til typen 5178NW